Naar voorbeeld van P. Wagenaar. Gemaakt voor mijn moeder.